Home

Herbosch-Architects_Project KL

balance is not something you find, it's something you create

Onze liefde voor karaktervolle materialen en texturen trekt zich door in de inrichting, de setting en de objecten.

Ruimtes worden aangekleed met bijzondere items, zelf ontworpen of geselecteerd. Omdat koffie of wijn nu eenmaal lekkerder smaakt in een mooi kopje of glas.

-

Our love for distinctive materials and textures continues in the furnishing, the setting and the objects.

Rooms are decorated with special items, designed or selected. Because coffee or wine simply tastes better in a nice cup or glass.

HerboschArchitects_Objekt-BGL
HerboschArchitects_Monograph

In onze eerste monografie nemen wij u stap voor stap mee in onze vormentaal, materiaalkeuzes en denkwereld. "Elemental Liv" visualiseert ons werk van de voorbije twintig jaar en toont de zoektocht naar een nobele eenvoud. Na twee decennia durven wij te spreken van een groeiend oeuvre, door doelbewuste keuzes te maken en rechtuit de ingeslagen weg te volgen.

-

In our first monograph, we take your step by step into our design language, choice of materials and mental world. "Elemental Liv" visualises our work of the last twenty years and shows the search for a noble simplicity. After two decades, we dare to speak of a growing oeuvre, by making deliberate choices and following the path we have taken.

HerboschArchitects_Objekt_BGL

Persoonlijkheid, passie en perfectie drijven ons. Zo benaderen wij ook graag uw project tot en met het laatste detail.

-

Personality, passion and perfection drive us. And that is how we like to approach your project, from the first contact right to the last detail.